El mes passat, en APROCA vam decidir agrair al poble la seua confiança en el nostre comerç i vam repartir unes motxilles per a lluir al llarg de les festes de Sta. Quiteria.

img-20190519-wa0000


A canvi de la motxilla, vam fer una xicoteta enquesta anònima per tal de recollir informació dels ciutadans. L’objectiu principal era assabentar-nos del coneixement que té la gent sobre l’associació, així com el seu nivell d’implicació amb el comerç local.

img-20190519-wa0003

L’enquesta consistia amb les següents preguntes:

 • Viu a Almassora?
 • Amb quina freqüència compres al comerç local?
 • Perquè compres al comerç local?
 • Sabries dir, almenys, un comerç que forme part d’APROCA?
 • Tens alguna queixa o proposta de millora per a l’associació?

Analitzant el resultat d’un total de 270 enquestats (dels quals 261 eren d’Almassora), obtenim les següents conclusions:

 • Un 55,3% compren al comerç local cada dia, un 39,1% ho fa una vegada a la setmana i només un 5,6% ho fa una vegada al mes.
 • Un 30,6% compra per proximitat, un 21,3% ho fa per comoditat i un 12,8% perquè li agrada. Però aquesta enquesta ens permet conéixer molts altres motius interessants com: pel bon tracte, per qualitat, per afavorir, mantenir i promoure el comerç local, per ajudar als comerciants, per confiança, per ajudar a la gent del poble, per necessitat, pel preu, per facilitat, per solidaritat, per afinitat i perquè els diners es queden al poble.
 • El 60% és capaç d’anomenar almenys un comerç que forme part d’APROCA
 • Un 85,8% no té cap queixa ni proposta de millora, però el que més ens interessa són els que si en tenen. Així, és important tenir en compte que 11 dels enquestats pensen que haurien d’haver-hi més comerços, 5 que s’haurien de fer més promocions i ofertes i uns altres 5 que caldria més informació i publicitat. Altres de les propostes formulades i que hem de saber són: suport per part de l’Ajuntament, més fires, més seguretat, més informació a les xarxes socials, propostes de fidelització, servei a domicili, fer una zona de comerços al poble, més activitats lúdiques, millorar l’estacionament, més varietat de comerços, més establiments per a la gent major i més visibilitat a escala provincial

Com a conclusió final, direm que aquesta enquesta ens ha permés obtenir molta informació valuosa per a l’associació. Entre altres, la que considerem més important: molta gent encara desconeix què és APROCA. Aquest és el repte més important que hem de superar amb l’ajuda i el suport de tothom.

Donem les gràcies a tots els que han participat contestant l’enquesta de manera anònima, ja que, ens permetrà millorar molts aspectes. Si estàs llegint aquesta publicació i no vas tindre l’ocasió de fer-la, tens una altra oportunitat en aquest enllaç:

ENCUESTA

frecuencia-de-compra
porque
propuestas-y-quejas

El mes pasado, en APROCA decidimos agradecer al pueblo su confianza en nuestro comercio local repartiendo unas mochilas para lucir a lo largo de las fiestas de Sta. Quiteria.

A cambio de la mochila, hicimos una pequeña encuesta anónima para recoger información de los ciudadanos. El objetivo principal era saber el conocimiento que tiene la gente sobre la asociación, así como su nivel de implicación con el comercio local. La encuesta consistía en las siguientes preguntas:

 • ¿Vive en Almassora?
 • ¿Con qué frecuencia compras al comercio local?
 • ¿Por qué compras al comercio local?
 • ¿Sabrías decir, al menos, un comercio a que forme parte de APROCA?
 • ¿Tienes alguna queja o propuesta de mejora para la asociación?

Analizando el resultado de un total de 270 encuestados (de los cuales 261 eran de Almassora), obtenemos las siguientes conclusiones:

 • Un 55,3% compran al comercio local cada día, un 39,1% lo hace una vez a la semana y solo un 5,6% lo hace una vez al mes.
 • Un 30,6% compra por proximidad, un 21,3% lo hace por comodidad y un 12,8% porque le gusta. Pero esta encuesta nos permite conocer muchos otros motivos interesantes como: por el buen trato, por calidad, por favorecer, mantener y promover el comercio local, por ayudar a los comerciantes, por confianza, por ayudar a la gente del pueblo, por necesidad, por el precio, por facilidad, por solidaridad, por afinidad y para que los dinero se quede en el pueblo.
 • El 60% es capaz de nombrar por lo menos un comercio que forme parte de APROCA
 • Un 85,8% no tiene ninguna queja ni propuesta de mejora, pero lo que más nos interesa son los que sí tienen. Así, es importante tener en cuenta que 11 de los encuestados piensan que tendría que haber más comercios, 5 que se deberían hacer más promociones y ofertas y otros 5 que falta más información y publicidad. Otras de las propuestas formuladas y que debemos saber son: apoyo por parte del Ayuntamiento, más ferias, más seguridad, más información en redes sociales, propuestas de fidelización, servicio a domicilio, hacer una zona de comercios al pueblo, más actividades lúdicas, mejorar el aparcamiento, más variedad de comercios, más establecimientos para la gente mayor y más visibilidad a escala provincial.

Como conclusión final, diremos que esta encuesta nos ha permitido obtener mucha información valiosa para la asociación. Entre otros, la que consideramos más importante: mucha gente aún desconoce qué es APROCA. Este es el reto más importante que debemos superar con la ayuda y el apoyo de todo el mundo.

Damos las gracias a todos los que han participado contestando la encuesta de manera anónima, ya que, nos permitirá mejorar muchos aspectos. Si estás leyendo esta publicación y no tuviste ocasión de hacerla, tienes otra oportunidad en este enlace:

ENCUESTA